Skip to main content

Tercera sessió de treball del projecte, dedicada a l’anàlisi comparativa dels primers resultats obtinguts a diferents països.

 

El dijous 6 de juny la “Aalto Yliopisto” de Helsinki a Finlandia ha acollit la segona reunió de treball de les universitats sòcies del projecte europeu REDEEM2.

Aquesta nova sessió de treball ha tractat sobre l’anàlisi comparativa dels resultats obtinguts a la primera bateria d’enquestes realitzades entre els antics alumnes de programes conjunts dels últims tres anys. La primera enquesta, duta a terme durant els darrers mesos s’ha dirigit a persones graduades en els cursos acadèmics 2015-16, 2016-17 i 2017-18.

Les enquestes s’han dut a terme implicant un elevat nombre d’universitats externes al consorci REDEEM2, en particular altres membres de les xarxes CLUSTER i TIME, de manera que es podrà estendre la cobertura geogràfica a tota Europa i fins i tot a alguns països d’altres continents.

En els propers passos, s’estendrà la base mostral de resultats tot realitzant un conjunt d’entrevistes i grups de discussió en els que s’involucrarà a tots els grups-objectiu rellevants (antics alumnes, desenvolupadors de programes conjunts, administradors de programes conjunts, representants d’empreses) que es realitzaran durant la segona meitat de 2019.

A la reunió de treball de Helsinki hi ha tornat a participar el director-coordinador del grau en Tecnologies Industrials i Anàlisi Econòmica (UPC-UPF) (prof. Joaquim Minguella) com a representant acadèmic per part de la UPC.

Per més informació fes click aqui

 

Leave a Reply