Skip to main content

Les sol·licituds s’han de fer per via telemàtica a través de l’aplicatiu d’e-Secretaria de l’ETSEIB, des d’avui fins al 9 de febrer.

L’Escola Tècnica Superior d’enginyeria Industrial de Barcelona ha publicat la convocatòria per demanar places de mobilitat internacional per realitzar estades acadèmiques en altres universitats.

En el cas dels estudis de grau en tecnologies industrials i anàlisi econòmica, es tracta de la convocatòria per realitzar estades acadèmiques a l’estranger corresponents a crèdits de la titulació durant la primavera de l’any 2021.

L’oferta de places de mobilitat de l’escola per al curs acadèmic 2020-2021 pot consultar-se a:

La data prevista per la resolució provisional de l’atorgament de places és el 12 de febrer de 2020. Les persones amb una plaça assignada tindran fins al 23 de febrer del 2020 per acceptar-la.

Amb les places que hagin quedat vacants, s’obrirà una segona ronda d’assignació. Les persones amb plaça assignada en aquesta segona ronda tindran fins al 16 de març de 2020 per procedir a l’acceptació definitiva.

Tota la informació sobre el procés pot trobar-se a la Guia ETSEIB de la Mobilitat Internacional 2020-2021:

Leave a Reply