Skip to main content

Davant del decret d’estat d’alarma degut al COVID-19, les universitats UPC i UPF canvien la impartició del grau a mode no presencial.

La situació d’emergència sanitària ha fet modificar la modalitat de les activitats acadèmiques a no presencial durant el temps decretat per al tancament de centres educatius. En qualsevol cas, la docència no s’ha aturat i les i els estudiants no perdran el curs ni s’haurà d’anul·lar el quadrimestre.

La previsió de retard al retorn a la normalitat fa inviable la recuperació del curs amb classes presencials i la reprogramació de tots els actes d’avaluació presencials que estaven previstos a l’inici de curs, tot i que existeix la possibilitat d’allargar el quadrimestre.

Algunes activitats que s’han implementat a les diferents assignatures són:

  • Us intensiu dels Campus Virtuals de les dues universitats: a més de l’habitual repositori, també facilita lliuraments, fòrums de discussió i altres tasques periodificades
  • Afegir àudio als materials visuals ja existents (ppt, pdf, …)
  • Convertir els materials visuals ja existents (ppt, pdf, …) en vídeos per al visionat asíncron
  • Enregistrar vídeos del professorat impartint algunes sessions
  • Penjar vídeos de suport i/o enllaços
  • Utilitzar videoconferència per fer classe o discussió en grup, o presentacions d’alumnes/grups d’alumnes
  • Cicles d’enunciats d’exercicis i facilitació de solucions dels exercicis posteriorment
  • Xats per a facilitar consultes i resolució de dubtes
  • Presència per videoconferència als horaris de consultes en els horaris acordats (guàrdies remotes)

En aquesta nova planificació, es te en compte una planificació temporal de les tasques i del seguiment del temari que dosifica l’aprenentatge pensant que la càrrega de treball de l’estudiant sigui proporcional a les hores de classe i compatible amb la dedicació a totes les assignatures.

Pel que fa a la qualificació de les assignatures, s’han modificat alguns dels actes d’avaluació previstos per assegurar que les matèries puguin ser avaluades correctament també de manera remota. En aquest sentit, s’han dissenyat i implementat mecanismes online de seguiment i d’avaluació de l’aprenentatge (treballs, lliurament d’exercicis, qüestionaris…) específics i a mida per a cadascuna de les assignatures.

 

 

Leave a Reply