Skip to main content

El grau ofert per UPC i UPF augmenta gairebé mig punt la seva nota de tall, escalant posicions entre els més demandats i amb més nota de tall de tots els oferts en el sistema públic català.

Com cada any, la roda de premsa de la Secretaria d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya ha desglossat els principals indicadors de la preinscripció als graus universitaris en la primera assignació de la convocatòria de juny de 2020. En un any marcat per l’emergència sanitària imposada pel Covid-19, hi ha hagut un fort increment en el nombre de persones que s’hi ha presentat, essent la selectivitat amb més persones inscrites de la història (39.904 estudiants el 2020 front a 28.301 el 2019), que es van examinar durant 4 dies en lloc dels 3 ordinaris (del 7 al 10 de juliol). Pel que fa als resultats, la nota mitjana s’ha mantingut estable front a la nota mitjana obtinguda per les persones presentades l’any anterior.

En el cas del grau en Tecnologies Industrials i Anàlisi Econòmica, impulsat per la fundació Barcelona Education in Science and Technology, tot mantenint l’oferta de places de nou ingrés (fixada en un total de 50 places), la nota de tall s’ha incrementat gairebé mig punt situant-se en el 12,516 (pel 12,024 del 2019), essent la pujada més forta dels graus de la UPC i UPF amb nota superior a 12,5. La demanda en primera opció s’ha mantingut en la taxa de 2:1 (100 persones per 50 places ofertes), mentre que la demanda en qualsevol opció s’ha enfilat fins a 241 persones.

Pel que fa a la posició relativa, el grau es manté com el 5è amb més nota de tall de la UPC, puja fins al 6è amb més nota de tall de la UPF (8è l’any 2019) i també puja fins al 24è dels 519 oferts al sistema públic català (l’any passat va ser el 26è de 506).

http://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcio/llistes_i_notes/

Leave a Reply