Skip to main content

Les 154 persones que ja cursen aquests estudis en aquest tercer any acadèmic han començat les classes a l’ETSEIB-UPC.

El dilluns 28 de setembre de 2020 han començat les classes del tercer curs del grau en Tecnologies Industrials i Anàlisi Econòmica. L’inici de curs està marcat per la impartició híbrida de la docència, que combina classes presencials amb classes a distància; tot assegurant que totes les persones participants puguin rebre la formació tant si es poden desplaçar presencialment com si han de restar als seus llocs de residència.

Està previst que durant tot el curs es vagi alternant la docència a distància per a classes de grups grans (teoria, “lectures”) amb la docència presencial a les classes de grups petits (“seminars” o “laboratories”), tenint una especial sensibilitat amb intentar realitzar el màxim de classes presencials per a l’estudiantat de primer curs. També es preveu realitzar presencialment la majoria d’actes d’avaluació principals (avaluacions parcials i finals).

Les universitats han fet un gran esforç per convertir-se en espais segurs tot respectant totes les directrius recomanades per les autoritats sanitàries.

L’inici de classes del grau en Tecnologies Industrials i Anàlisi Econòmica coincideix a la mateixa setmana tant a l’ETSEIB-UPC com a la Facultat d’Economia i Empresa de la UPF, degut al calendari 2020 de proves d’accés i preinscripció a la universitat. L’últim examen de reavaluació del curs està previst que tingui lloc el dilluns 12 de juliol de 2021.

https://etseib.upc.edu/ca/estudis/notificacions/informacions-i-comunicats-en-relacio-amb-el-covid-19

Leave a Reply