Skip to main content

Com és habitual, les sol·licituds s’han de fer per via telemàtica a través de l’aplicatiu d’e-Secretaria de l’ETSEIB, des d’avui fins al 9 de febrer.

L’Escola Tècnica Superior d’enginyeria Industrial de Barcelona ha publicat la convocatòria per demanar places de mobilitat internacional per realitzar estades acadèmiques en altres universitats.

En el cas dels estudis de grau en tecnologies industrials i anàlisi econòmica, es tracta de la convocatòria per realitzar estades acadèmiques a l’estranger corresponents a crèdits de la titulació durant la tardor de l’any 2021 o la primavera de l’any 2022.

L’oferta de places de mobilitat de l’escola per al curs acadèmic 2021-2022 pot consultar-se a:

https://etseib.upc.edu/ca/mobilitat/documentacio/Ofertadeplaces202122.pdf

A la sol·licitud telemàtica es poden sol·licitar fins a 7 opcions de destinació, ordenades en funció de la prioritat personal. L’assignació dels destins entre l’estudiantat sol·licitant es fa per ordre de nota de l’expedient, seguint un sistema similar al que realitza l’oficina de preinscripció durant l’assignació de places a la universitat.

La data prevista per la resolució provisional de l’atorgament de places és el 17 de febrer de 2021. Les persones amb una plaça assignada tindran fins al 23 de febrer del 2021 per acceptar-la.

Amb les places que hagin quedat vacants, s’obrirà una segona ronda d’assignació del 26 de febrer fins al 7 de març. Les persones amb plaça assignada en aquesta segona ronda tindran fins al 15 de març de 2021 per procedir a l’acceptació definitiva.

Tota la informació sobre el procés pot trobar-se a la Guia ETSEIB de la Mobilitat Internacional 2021-2022:

https://etseib.upc.edu/ca/mobilitat/documentacio/Guiamobilitatinternacional20212022.pdf

Leave a Reply