Skip to main content

Les sol·licituds s’han de fer per via telemàtica a través de l’aplicatiu d’e-Secretaria de l’ETSEIB, s’esperen les resolucions el 14 de febrer.

L’Escola Tècnica Superior d’enginyeria Industrial de Barcelona publica la convocatòria per demanar places de mobilitat internacional per realitzar estades acadèmiques en altres universitats.

En el cas dels estudis de grau en tecnologies industrials i anàlisi econòmica, es tracta de la convocatòria per realitzar estades acadèmiques a l’estranger corresponents a crèdits de la titulació durant la tardor de l’any 2022 o la primavera de l’any 2023.

L’oferta de places de mobilitat de l’escola per al curs acadèmic 2022-2023 pot consultar-se a:

https://etseib.upc.edu/ca/mobilitat/documentacio/oferta-de-places-2022-23.pdf

A la sol·licitud telemàtica es poden sol·licitar fins a 7 opcions de destinació, ordenades en funció de la prioritat personal. L’assignació dels destins entre l’estudiantat sol·licitant es fa per ordre de nota de l’expedient, seguint un sistema similar al que realitza l’oficina de preinscripció durant l’assignació de places a la universitat.

La data prevista per la resolució provisional de l’atorgament de places és el 14 de febrer de 2022. Les persones amb una plaça assignada tindran fins al 24 de febrer del 2022 per acceptar-la.

Amb les places que hagin quedat vacants, s’obrirà una segona ronda d’assignació del 27 de febrer fins al 8 de març. Les persones amb plaça assignada en aquesta segona ronda tindran fins al 15 de març de 2021 per procedir a l’acceptació definitiva.

Tota la informació sobre el procés pot trobar-se a la Guia ETSEIB de la Mobilitat Internacional 2022-2023: https://etseib.upc.edu/ca/mobilitat/documentacio/19012022-guia-mobilitat-internacional-2022-2023.pdf

Leave a Reply