Skip to main content

El director/coordinador dels estudis de grau imparteix una Keynote speech al International Conference on Design for 3D Printing organitzat a Singapur.

La Conferència Internacional sobre Disseny per a la Impressió 3D organitzat per la Singapore Centre for 3D Printing de la Nayang Technological University de Singapur, és un esdeveniment de caràcter internacional de rellevància per abordar i compartir experiències de recerca i innovació en matèria de disseny per a la fabricació 3D.

L’edició d’aquest any, que ha sigut la primera des que el prof. P. Bártolo va començar com a director del Centre, s’ha dut a terme de forma híbrida (presencial i virtual) els dies 22 i 23 de setembre de 2022. La conferència ha cobert temes relacionats amb:

  • Co-creació en impressió 3D
  • Mètodes i eines de disseny: disseny generatiu, optimització topològica, redisseny, biomimètica
  • Disseny per a impressió 3D amb nous materials: 4D, metamaterials, amb grau funcional, materials biològics
  • Disseny per a la impressió 3D i desenvolupament sostenible Flux de dades, seguretat i estàndards
  • Disseny d’eines i enfocaments d’impressió 3D amb IA, modelització i simulació
  • Nous casos d’estudi i aplicacions en disseny per a impressió 3D

La conferència convidada impartida pel prof. Minguella va portar per nom “Experiences on the manufacturing for Medical usages and pathways to funcional 3D parts“.

El professor Joaquim Minguella Canela és professor Serra-Húnter al departament d’Enginyeria Mecànica de la Universitat Politècnica de Catalunya i actúa com a director-coordinador dels estudis de grau en tecnologies industrials i anàlisi econòmica (UPC-UPF).

Més informació sobre el congrés a:

https://ntusg.eventsair.com/international-conference-on-design-for-3d-printing/

Leave a Reply