Skip to main content

Les sol·licituds s’han de fer per via telemàtica a través de l’aplicatiu d’e-Secretaria de l’ETSEIB fins al 5 de febrer de 2023 a les 23:59 h.

L’Escola Tècnica Superior d’enginyeria Industrial de Barcelona ha fet pública la convocatòria per demanar places de mobilitat internacional per realitzar estades acadèmiques en altres universitats.

En el cas dels estudis de grau en tecnologies industrials i anàlisi econòmica, es tracta de la convocatòria per realitzar estades acadèmiques a l’estranger corresponents a crèdits de la titulació durant la tardor de l’any 2023 o la primavera de l’any 2024.

Aquest any s’han ampliat notablement els centres de destí, fins a un total de 22 centres i universitats possibles a 12 països diferents, entre les quals s’incorporen opcions per fer estades en universitats angleses: Coventry University i Loughborough University.

El detall de l’oferta de places de mobilitat pot consultar-se a:

https://etseib.upc.edu/ca/mobilitat/documentacio/Ofertaplaces20232024.pdf

A la sol·licitud telemàtica es poden sol·licitar fins a 7 opcions de destinació, ordenades en funció de la prioritat personal. L’assignació dels destins entre l’estudiantat sol·licitant es fa per ordre de nota de l’expedient, seguint un sistema similar al que realitza l’oficina de preinscripció durant l’assignació de places a la universitat.

La data prevista per la resolució provisional de l’atorgament de places és a mitjans de febrer de 2023. Les persones amb una plaça assignada hauran d’acceptar-la explícitament i aportar els certificats d’idiomes que siguin necessaris

Amb les places que hagin quedat vacants, s’obrirà una segona ronda d’assignació a principis de març.

Tota la informació sobre el procés pot trobar-se a la Guia ETSEIB de la Mobilitat Internacional 2023-2024:

https://etseib.upc.edu/ca/mobilitat/documentacio/Guiamobilitatinternacional20232024.pdf

Leave a Reply