Skip to main content

El grau ofert per UPC i UPF puja un graó i es converteix en el 23è grau públic de Catalunya (de 540) amb més nota de tall.

Com cada any, la roda de premsa de la Secretaria d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya ha desglossat els principals indicadors de la preinscripció als graus universitaris en la primera assignació de la convocatòria de juny de 2023. En aquesta edició en la que 32.538 estudiants (gairebé el 97%, xifra idèntica a la de l’any anterior) han aprovat les PAU, amb una nota mitjana de 6,78 (dues dècimes per sota de la nota mitjana de l’any passat, i la nota mitjana d’accés a la universitat s’ha situat en un 7,286 (l’any passat va ser un 7,293). Aquest any, un 62,8% dels estudiants podrà estudiar el grau que havia posat en primera preferència, un percentatge una mica més alt que el de l’any passat (60,23%).

En el cas del grau en Tecnologies Industrials i Anàlisi Econòmica, impulsat per la fundació Barcelona Education in Science and Technology, tot mantenint l’oferta de places de nou ingrés (fixada en un total de 50 places), la nota de tall s’ha situat en un 12,402 (similar a la de l’any anterior) amb un alt percentatge de dones a la primera assignació (28% de l’entrada). El nombre de persones que han sol·licitat els estudis, s’ha situat en 295, el que suposa un rati demanda:oferta del 590%.

Pel que fa a la posició relativa, el grau puja una posició fins al 4rt amb més nota de tall de la UPF (l’any passat era el 5è i era el 6è el 2020 i el 8è el 2019), i el 5è amb més nota de tall de la UPC. A més, puja a la posició 23a de 540 graus oferts al sistema públic català (el 2021 era el 24 de 525, el 2020 el 24 de 519 i el 2019 va ser el 26è de 506).

Més informació a:

https://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcions/sobre-preinscripcio/notes-tall/#notes-de-tall–preinscripcio-2023

Leave a Reply