Skip to main content

Programa de beques i ajuts a l’estudi

Informació General

L’objectiu del Programa de beques i ajuts a l’estudi és ajudar a persones amb talent per tal que puguin cursar i completar amb èxit estudis impulsats per la fundació BEST, sigui quina sigui la seva condició econòmica a l’inici o durant el desenvolupament dels estudis.

Dit d’altra manera, es pretén que la fundació BEST pugui ajudar a persones amb el millor rendiment acadèmic a iniciar i completar amb èxit els estudis impulsats sense que n’hagin de quedar apartats per motius econòmics, d’origen geogràfic i/o socials.

Amb aquests ajuts, es desitja poder atraure el millor talent tant nacional com internacional, sense que el fet d’haver d’emprendre uns estudis presencials en una ubicació potencialment diferent de la d’origen geogràfic hagi de ser una circumstància d’impediment. D’altra banda, també es desitja facilitar a les persones participants el desenvolupament dels estudis, tot evitant possibles abandonaments per causes econòmiques sobrevingudes.

Els ajuts de la Fundació BEST són complementaris als que ofereixen la resta d’entitats ja existents en el sistema (governs, organismes internacionals, empreses o fundacions) i es poden utilitzar de manera combinada amb aquests.

Tipologia de Beques i Ajuts del Programa

La filosofia del Programa de beques i ajuts es basa en el proveïment de recursos necessaris a les persones receptores, d’acord amb les despeses esperades per a cursar els estudis i les necessitats personals de cadascuna d’elles.

a. Ajuts als estudis

Es considera ajut als estudis la dotació que pot proveir la fundació BEST a les persones participants amb necessitat provada i un alt rendiment acadèmic, per tal d’ajudar a fer front a les despeses ocasionades per la realització dels estudis. Es tindrà en compte doncs, el nivell de necessitat personal específica relacionat amb la despesa esperada específica a realitzar.
En funció d’aquestes necessitats específiques provades, la beca d’ajut als estudis podrà incloure (i) una dotació per a la matrícula del curs, (ii) una dotació per a residència o trasllats continuats, (iii) una dotació per al reforç d’idiomes i/o (iv) una dotació en forma de beca-salari.
En un supòsit de màxims, la dotació d’una beca d’ajut als estudis podria arribar a un import equivalent de fins a 10.000€/curs per a persona participant i a més el reforç d’idiomes. Aquesta xifra màxima podria augmentar en un futur en funció de l’increment al cost de vida o dels fons disponibles.

b. Beques de mobilitat

Es considera beca de mobilitat la dotació que pot proveir la fundació BEST a les persones participants amb necessitat provada i un alt rendiment acadèmic, per tal d’ajudar a fer front a les despeses ocasionades per la realització d’estades de pràctiques internacionals en empreses o de mobilitat acadèmica dels estudis en terceres universitats.
En funció de les necessitats específiques provades, la dotació de la beca de mobilitat dependrà del lloc de destí i de la durada de l’estada.

c. Ajuts del fons d’emergència per a circumstàncies sobrevingudes

Es considera ajut del fons d’emergència la dotació que pot proveir la fundació BEST, a les persones participants amb necessitat provada, per tal de fer front a les despeses ocasionades per la realització dels estudis que no puguin satisfer degut a circumstàncies extraordinàries sobrevingudes.
Es consideren circumstàncies extraordinàries sobrevingudes, entre d’altres, la defunció de membres familiars propers, accidents que comportin situació de discapacitat a les persones participants o a membres familiars propers, l’afectació per catàstrofes naturals al lloc d’origen de la unitat familiar, o en general aquelles que incideixin negativament i de manera significativa al nivell de renda de la unitat familiar..

Últimes convocatòries

Convocatòria 2022

En data 25 de maig de 2022, el patronat de la fundació BEST, va acordar aprovar una nova convocatòria (2022) del Programa de beques i ajuts a l’estudi, amb una dotació prevista de 60.000€. El termini de sol·licituds per a les modalitats (a) i (b) va del 7 de juny de 2022 a l’1 de juliol de 2022 a les 23:59h (hora Barcelona). El termini de sol·licituds d’ajut al fons d’emergència per a circumstàncies sobrevingudes (c) va del 12 de setembre de 2022 fins al 26 de maig de 2023 a les 23:59h (hora Barcelona).

Bases 2022
Convocatoria 2022

Convocatòria 2021

En data 27 d’abril de 2021, el patronat de la fundació BEST, reunit de manera virtual per mitjans electrònics, va acordar aprovar una nova convocatòria (2021) del Programa de beques i ajuts a l’estudi, amb una dotació prevista de 60.000€. El termini de sol·licituds per a les modalitats (a) i (b) va obrir el dia 25 de maig de 2021 i tancarà el dia 1 de juliol de 2021 a les 23:59h (hora Barcelona). El termini de sol·licituds d’ajut al fons d’emergència per a circumstàncies sobrevingudes (c) anirà del 6 de setembre de 2021 fins al 26 de maig de 2022 a les 23:59h (hora Barcelona).

Bases 2021
Convocatoria 2021

Convocatòria 2020

En data 8 de juny de 2020, el patronat de la fundació BEST, reunit de manera virtual per mitjans electrònics, va acordar aprovar una nova convocatòria (2020) del Programa de beques i ajuts a l’estudi, amb una dotació prevista de 50.000€. El termini de sol·licituds per a les modalitats (a) i (b) va obrir el dia 29 de juny de 2020 i va tancar el dia 29 de juliol de 2020 a les 23:59h (hora Barcelona). El termini de sol·licituds d’ajut al fons d’emergència per a circumstàncies sobrevingudes (c) va obrir el 29 de juny de 2020 i va tancar el 27 de maig de 2021 a les 23:59h (hora Barcelona).

Bases 2020
Convocatoria 2020

Convocatòria Extraordinària 2019

Donat que a la Convocatòria ordinària de 2019 no van exhaurir els fons disponibles, la Comissió de Beques i Ajudes de la fundació BEST va decidir el dia 16 de setembre de 2019 llançar una Convocatòria extraordinària 2019 dirigida només a estudiants de nou accés i amb una dotació de 26.900€. El termini de sol·licituds va obrir el dia 23 de setembre de 2019 i va finalitzar el dia 13 d’octubre de 2019 a les 23:59h (hora Barcelona).

Convocatòria Extraordinària 2019

Convocatòria 2019

En data 22 de març de 2019, el patronat de la fundació BEST, reunit a la seu de FemCAT, va acordar aprovar una nova convocatòria (2019) del Programa de beques i ajuts a l'estudi, amb una dotació prevista de 50.000€. El termini de sol·licituds per a la modalitat d’ajuts a l’estudi (a) va obrir el dia 2 de maig i va tancar el dia 1 de juliol a les 23:59h (hora Barcelona). El termini de sol·licituds d'ajudat del fons d’emergència per a circumstàncies sobrevingudes (c). va finalitzar el 26 de juny a les 23:59h (hora Barcelona).

Bases 2019
Convocatòria 2019

Convocatòria extraordinària 2018

En data 15 d'octubre de 2018, el patronat de la fundació BEST, reunit a l'edifici del Rectorat de la Universitat Pompeu Fabra, va acordar aprovar les Bases del Programa de beques i ajuts a l'estudi, així com una Convocatòria Extraordinària 2018 per al curs en marxa.

Convocatòria extraordinària 2018

Com fer la sol·licitud de beca

Les instruccions per al procediment de sol·licitud per a cada convocatòria estan descrites al document de convocatòria corresponent. S'acceptaran sol·licituds rebudes dintre dels terminis establerts mitjançant l'enviament de la documentació necessària prevista a les Bases del Programa per correu electrònic a l'adreça info@fbest.org Quan estigui habilitada la submissió electrònica a través de la pàgina web de la fundació BEST, també s'acceptaran els enviaments tramesos amb aquest mitjà.

Formulari de contacte


  Sobre la fundació Barcelona Education in Science and Technology (BEST):

  La Fundació Barcelona Education in Science and Technology (BEST) és una entitat privada sense ànim de lucre inscrita al registre de fundacions privades de la Generalitat de Catalunya.

  POLÍTICA DE PRIVACITAT
  Segons s’estableix en el Reglament General de Protecció de dades, el tractament de les dades personals es durà a terme amb el nivell apropiat de protecció de les persones físiques, aplicant les mesures necessàries per garantir-lo amb total lleialtat, licitud i transparència.

  Responsable del tractament

  • Identitat: Fundació Barcelona Education in Science and Technology (BEST)
  • CIF: G67055335
  • Direcció postal: Travessera de Gràcia, 17, 08021 Barcelona, ​​SPAIN
  • Correu electrònic: info@fbest.org

  Finalitat del tractament de les seves dades i conservació
  El tractament de les dades serà realitzat exclusivament amb la finalitat de poder donar resposta a les consultes formulades en relació amb les activitats de l’àmbit d’actuació de la Fundació privada Barcelona Education in Science and Technology (BEST). Les dades recollides no seran cedides a tercers excepte per imperatiu legal.

  Les dades seran conservades el temps necessari per poder dur a terme les finalitats per a les quals van ser recollides, després seran destruïdes. Només es guardaran les dades estrictament necessàries per a dur a terme l’exercici d’històric i el seu seguiment legal, com per exemple la justificació d’activitats de la fundació o bé la resolució de reclamacions.

  Legitimació per al tractament
  En el moment en què una persona fa una consulta a la fundació Fundació privada Barcelona Education in Science and Technology (BEST), dóna el seu consentiment per poder tractar les seves dades personals en relació amb aquesta, com s’estableix en l’art.6 del Reglament General de Protecció de dades.

  Destinataris de les seves dades
  Les persones que han cedit les seves dades tenen dret a:

  • Accedir, rectificar o sol·licitar la supressió de les seves dades, en el moment que creguin que no són necessaris per a la fi que van ser recollides.
  • Sol·licitar la limitació del tractament, en aquest cas només es conservaran les estrictament necessàries per a dur a terme l’exercici d’històric de les convocatòries i el seu seguiment legal.
  • Retirar el seu consentiment, en qualsevol moment.

  Per procedir a l’exercici de drets, la persona aplicant s’ha de posar en contacte a través de l’adreça de correu electrònic info@fbest.org. En cas que sigui procedent, la persona aplicant té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades a través del seu lloc web www.aepd.es.