Skip to main content

Coneix la fundacio BEST

L'origen de la fundació

La creació de la Fundació BEST ha estat possible gràcies a l’impuls de dues entitats representatives de la societat civil com són Barcelona Global que integra un conjunt d’empreses i professionals moguts per l’interès de situar Barcelona com a referència per l’atracció i retenció del talent internacional, entre d’altres objectius i FemCAT entitat que agrupa una notable representació de empreses petites i mitjanes amb una implantació i tradició en el teixit econòmic català

El primer projecte plantejat per la Fundació BEST ha estat la posada en funcionament del primer grau interuniversitari en tecnologies industrials i anàlisi econòmica que ha nascut de la mà de les Universitat Politècnica de Catalunya i Pompeu Fabra, universitats de primer nivell en els rànquings de referència.

Aquestes universitats representades pels seus màxims líders, els rectors/es formen part del patronat de la fundació

Presentació

Què és?

La Fundació “Barcelona Education in Science and Technology (BEST), Fundació Privada” és una iniciativa creada amb l’objectiu d’identificar, ajudar i acompanyar a estudiants amb provades capacitats intel·lectuals i d’esforç a desenvolupar el seu talent, tot contribuint al finançament de beques i ajuts a estudiants nacionals i internacionals en aquells graus i postgraus promoguts des de la fundació.

Missió

Afavorir la formació universitària d’excel·lència, en especial les col·laboracions interdisciplinàries i interuniversitàries, impulsar la formació de professionals amb una alta capacitació professional i tècnica així com identificar, atreure i promoure el talent d’estudiants amb provades capacitats intel·lectuals i d’esforç.

Visió

Una societat avançada i basada en el coneixement no es pot permetre renunciar al talent de persones que es trobin en grups socials o geogràfics que els impedeixin cursar estudis universitaris d’excel·lència.

La Fundació BEST ha de ser capaç de donar resposta a aquest repte tot contribuint a la formació d’excel·lència en l’àmbit del sistema universitari català, impulsant una oferta de graus i postgraus universitaris de caràcter internacional i amb alta implicació empresarial, potenciant la formació i l’ocupabilitat de professionals amb una capacitació excel·lent i, en definitiva, millorant el grau de competitivitat econòmica en el territori mitjançant la incorporació de talent nacional i internacional.

Activitats

Promoció de la posada en marxa d’estudis de formació de grau i postgrau al sistema universitari català

Implicació d’empreses i sectors empresarials en els estudis impulsats

Contribució al finançament d’estudis d’excel·lència de grau i postgrau del sistema universitari català

Dotació de beques i ajuts a estudiants nacionals i internacionals participants als estudis promoguts des de la Fundació

Atracció de talent acadèmic al sistema universitari català

Promoció de pràctiques internacionals de qualitat amb la màxima coresponsabilitat empresarial i acadèmica en el marc dels estudis impulsats

Promoció de l’ocupabilitat dels graduats i graduades en els estudis impulsats

Gran Final dels Enterprise Challenges 2024

By Actes, EstudisNo Comments

Final de la sisena edició de la competició, referent de les competicions basades en reptes d’equips universitaris. Els “Enterprise Challenges” són una competició dissenyada per a estudiantat del grau en Tecnologies Industrials i Anàlisi Econòmica amb el suport de la Fundació Barcelona Education in Science and Technology (BEST) i la…

Read More

Like what you see? See more posts

Òrgans de govern

Patronat

El patronat és l’òrgan màxim de govern, decisió i representació de la Fundació i assumeix totes les facultats i funcions necessàries per a l’assoliment de la missió fundacional i l’acompliment de les finalitats de la Fundació.

D’acord amb els estatuts de la Fundació, ha d’estar constituït per un mínim de 5 i un màxim de 25 membres, dels quals hi pot haver fins a un màxim de 6 patrons d’institucions sense afany de lucre, nomenats entre personalitats distingides que siguin de referència en relació amb l’activitat de la Fundació, fins a un màxim de 14 patrons en representació de les empreses que contribueixen a la dotació fundacional de la Fundació i fins a un màxim de 5 rectors/es de les universitats que imparteixen estudis de grau o postgrau promoguts i finançats per la Fundació.
Actualment, el patronat està composat pels membres següents:

President

Joaquim Coello (Barcelona Global)

Vocals

Andreu Mas-Colell (Barcelona Global)

Jordi Camí (Barcelona Global)

Ramon Carbonell (FemCAT)

Dolors Novell (FemCAT)

Oriol Guixà (FemCAT)

Yolanda Menal Martínez (Cellnex)

Delia Martínez Gómez (Nestlé)

Eva Blanco (HP)

Antonio Colino (Real Academia de Ingeniería)

Carmen Mur (Mur&Partners)

Laia de Nadal Clanchet (Rectora UPF)

Daniel Crespo (Rector UPC)

Secretari

Francesc Solà

Valors

Humanisme:

Situa les persones al centre de totes les activitats, realitzant cadascuna de les finalitats fundacionals pensant en les persones.

Entusiasme:

Genera i comparteix motivació per aconseguir el que es proposat. Implica també positivitat, passió, esforç i ganes d’assolir fites rellevants.

Compromís:

Contreu compromisos i compleix allò a que es compromet.

Innovació:

Introdueix novetats, fa coses noves i diferents de la resta.

Lideratge:

Exerceix la condició de líder. És avantguardista, fa coses abans que les facin altres, es capaç de fer que altres facin coses que per si soles no aconseguirien fer.

Excel·lència:

Està orientada a la qualitat total, la millora contínua i l’assoliment de resultats “best in class”.